19 czerwca, 2024

Windykujemy.org.pl

serwis o biznesie i finansach

Biuro Informacji Gospodarczej

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja, która gromadzi dane wszystkich dłużników, którzy zalegają ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Co ciekawe, w Polsce nie istnieje jeden, centralny BIG. Tych, które działają pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju jest aż pięć. To BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT.

judge-1587300_1280BIG InfoMonitor

To Biuro Informacji Gospodarczej powstało w 2005 roku. Od początku swojej działalności ma siedzibę w Warszawie. Rejestruje dłużników konsumentów oraz przedsiębiorców. Ostatnie statystyki wskazują, że wydał już blisko 8 milionów raportów.

Krajowy Rejestr Długów BIG

To pierwszy BIG, jaki działa w Polsce. Powstał w 2003 roku. Rejestr długów odnotowuje zarówno niespłacane zobowiązania jak i te, z których dłużnicy wywiązują się terminowo. KRD BIG gromadzi informacje zarówno o konsumentach jak i przedsiębiorcach różnych branż i sektorów rynku.

Rejestr Dłużników ERIF BIG

Działa od 2003 roku i gromadzi tak informacje negatywne jak i pozytywne o dłużnikach. Liczba raportów negatywnych, wydanych przez ten BIG przekroczyła już 1 milion. Pozytywnych jest o wiele mniej, bo tylko nieco ponad 1 400. ERIF BIG gromadzi dane o konsumentach oraz przedsiębiorcach.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

Powstało w 2003 roku. Przyjmuje, przetwarza i udostępnia dane pozytywne oraz negatywne o dłużnikach – podmiotach gospodarczych i osobach fizycznych. Ciekawostką jest fakt, iż jest to jedyny BIG w Polsce, który udostępnia dane o klientach czy kontrahentach zagranicznych, na przykład z Austrii, Niemiec czy Szwajcarii.

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT

To BIG, który wspiera branżę telekomunikacyjną i zbiera dane o dłużnikach, takich jak operatorzy stacjonarni, komórkowi, telewizji kablowej a także o ich klientach.

Po co działa Biuro Informacji Kredytowej?

Oczywiście, wpis do rejestru dłużników nie jest najczęściej czynnikiem pozytywnym. Przedsiębiorca czy konsument traci tym samym zaufanie i wiarygodność.

Jeśli osoba starająca się o kredyt, została wpisana do jednego z rejestru musi liczyć się z tym, że bank może wydać decyzję negatywną.

Co więcej, każdy przedsiębiorca może zostać sprawdzony pod tym kątem. To znaczne ułatwienie dla kontrahentów, dzięki czemu mogą sprawdzić, czy ich potencjalny partner biznesowy posiada odpowiednią płynność finansową.

W sytuacji odwrotnej, brak wpisu do rejestru dłużników będzie działać korzystnie. To właśnie na tej podstawie firmy mogą uzyskiwać rekomendacje i certyfikaty – przykładem jest „Firma Wiarygodna Finansowo” czy „Rzetelna Firma”.

Warto podkreślić, że niektóre BIG-i oceniają konsumentów i przedsiębiorców za pomocą określonej punktacji. Przyznają na przykład punkty za terminową spłatę zobowiązań.

Pamiętajmy, że każdy konsument może sprawdzić w BIG-ach siebie oraz każdego przedsiębiorcę. Każdy przedsiębiorca może natomiast sprawdzić siebie i innych przedsiębiorców a konsumenta tylko za jego pisemną zgodą.

Jak trafić na listę dłużników?

Aby dłużnik mógł zostać wpisany do rejestru dłużników, należność musi być stwierdzona tytułem wykonawczym. Oznacza to, że to sąd musi wydać najpierw wyrok nakazujący zapłatę z klauzulą wykonalności.

Co więcej, dłużnik nie trafia na listę dłużników w każdym rejestrze. To wierzyciel zgłasza go do poszczególnych – może do jednego, kilku bądź wszystkich.

Jak usunąć wpis z rejestru dłużników?

Wpis do rejestru dłużników widnieje przez 10 lat, dopóki zobowiązanie nie ulegnie przedawnieniu. Taka sytuacja ma miejsce, o ile dłużnik nie wywiąże się ze zobowiązania i nie spłaci należności. Jeśli dokona zapłaty, negatywna informacja zniknie z BIG po upływie 14 dni. To zadanie wierzyciela, by dłużnika z rejestru wykreślić.