19 czerwca, 2024

Windykujemy.org.pl

serwis o biznesie i finansach

Miękka windykacja

Zawartość

Windykator zawsze działa w imieniu wierzyciela. Jego zadaniem jest doprowadzenie do jak najszybszej spłaty długu. Ekspertem w tej dziedzinie może zostać jedynie osoba, która wykazuje doskonale umiejętności negocjacyjne. Podstawą jest komunikacja, ale też odporność na stres i empatia. Trzeba przyznać, że czynności windykacyjne nie należą do przyjemnych, nierzadko ma się do czynienia z sytuacjami „trudnymi”. Właśnie dlatego, podstawą prowadzenia negocjacji jest windykacja miękka. To chyba najczęściej stosowany system, który pozwala osiągnąć zamierzony efekt w szybkim czasie.

Narzędzia windykacji miękkiej

sprawiedliwość intrum justitiaTo znaczna część windykacji polubownej. W tej sytuacji, windykator korzysta przede wszystkim z monitów telefonicznych, sms, mailowych, listownych. Bardzo często dochodzi do spotkania dłużnika z wierzycielem i mediacji, jakie są pomiędzy nimi prowadzone. Windykatorzy równie często w ramach windykacji miękkiej, zgłaszają dłużnika do rejestru dłużników. Te, prowadzone są przez Biura Informacji Kredytowej a w całej Polsce działają aż cztery takie rejestry: BIG InfoMonitoring, ERIF, BIG S.A oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Do tego rodzaju rejestrów zgłaszani są dłużnicy, którzy zwlekają z zapłatą minimum 30-60 dni od dostarczenia wezwania do zapłaty. Minimalne zobowiązanie wynosi zwykle 200 złotych.

Windykacja miękka dla dłużnika

euro-718407_1280Dla samego dłużnika, windykacja miękka jest dużo bardziej korzystna. Wszystko dlatego, że dochodzi tutaj do negocjacji a plan spłaty powstałego długu tworzy się w oparciu o możliwości dłużnika. Bierze się tutaj pod uwagę możliwości, które odpowiadają osobie, która ma spłacić zobowiązanie. Współpraca dłużnika z windykatorem na zasadzie porozumienia daje też wymierne korzyści. To między innymi odstępstwa od naliczania odsetek i zachowanie pełnej kontroli nad sytuacją. Normą jest już na przykład spłacanie długu w ratach. Dzięki temu dłużnik zachowuje płynność finansową a jednak zobowiązanie zostaje uregulowane.

Windykacja miękka dla wierzyciela

Windykacja miękka pozostaje wygodną formą odzyskiwania należności. Wszystko dlatego, że cały proces trwa w tym przypadku o wiele krócej aniżeli wejścia na drogę sądową. Co więcej, wierzyciel unika również dodatkowych kosztów – na przykład procesowych.

Skuteczność windykacji miękkiej

Chociaż niektórym wydaje się, że windykacja miękka jest zbyt pobłażliwa dla samych dłużników, to okazuje się, że jest znacznie bardziej skuteczna. Już sam monit z informacją o niekorzystnych konsekwencjach, jakie wiążą się z brakiem spłaty zadłużenia jest sporą motywacją dla dłużników. Z obawy przed wpisaniem do rejestru dłużników, należność zostaje zwrócona.

Firmy windykacyjne zazwyczaj prowadzą windykację miękką. Dopiero w razie jej niepowodzenia, zastosowane zostają inne techniki, dzięki którym możliwe jest odzyskanie długu.

Jedyną niedogodnością tego rodzaju modelu może być fakt, iż konieczna jest tutaj współpraca wierzyciela z dłużnikiem. Nie zawsze są to sytuacje łatwe i przyjemne. Sam dłużnik unika nierzadko kontaktu z wierzycielem.

Warto pamiętać, że każdy przypadek jest inny. Każda firma windykacyjna, która dba o interesy swoich klientów, stosuje metody ściągania należności, patrząc na indywidualne kwestie. Najczęściej, cały proces rozpoczyna się windykacją miękką, bo to właśnie ona jest korzystna dla obu stron. Co więcej, jest znacznie bardziej skuteczna a należność jest spłacana szybciej. Każdy proces windykacyjny musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem możliwości dłużnika i oczekiwaniami wierzyciela.