19 czerwca, 2024

Windykujemy.org.pl

serwis o biznesie i finansach

Twarda windykacja

Zawartość

Odzyskiwanie należności nie zawsze jest sprawą prostą. Okazuje się, że dłużnik bardzo często unika kontaktu, nie chce współpracować, nie działają na niego metody windykacji miękkiej a tym samym, nie chce dojść do porozumienia.

money-615878_1280Właśnie w takich sytuacjach sprawdza się windykacja twarda. To szereg środków, stosowanych zgodnie z prawem, które mają na celu jak najszybszą spłatę powstałego zobowiązania. To przede wszystkim dotkliwe dla dłużnika sankcje, wraz z wpisaniem go do rejestru dłużników, rozpoczęciem egzekucji należności i zgłoszeniem sprawy do sądu.

Kiedy windykacja miękka jest nieskuteczna?

Monity mailowe, listowne czy telefoniczne nie zawsze dają pełną skuteczność. Dłużnik nie zawsze chce też podjąć się mediacji z wierzycielem, niemożliwym stają się negocjacje w celu uzyskania należytego porozumienia. Dłużnik nie chce spłacić należności, ucieka od zaistniałego obowiązku. Właśnie wtedy, jedynym rozwiązaniem staje się windykacja twarda. To szereg dużo bardziej niekorzystnych dla niego metod, poprzez które uzyskuje się spłatę zadłużenia.

Narzędzia windykacji twardej

money-515820_1280W pierwszej kolejności, windykator zgłasza dłużnika do rejestru dłużników, jakie prowadzone są przez Biuro Informacji Gospodarczej. Kiedy taka czynność nie prowadzi do wyegzekwowania spłaty zobowiązania, windykator może zgłosić dłużnika do innych informatorów branżowych, opublikować zadłużenie na stronach giełd wierzytelności oraz wpisać go do innych dokumentów rejestrowych z branży bankowej.

Kolejnym krokiem jest realizacja dokładnego wywiadu gospodarczego, który ma na celu określenie kondycji finansowej dłużnika. Windykator określa wielkość jego majątku, płynność finansową oraz pozycję w branży zawodowej (jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca).

Windykacja twarda zawsze wiąże się z wszczęciem postępowania sądowego, później postępowaniem przed egzekucyjnym i następnie egzekucyjnym ze strony komornika.

Postępowanie sądowe

To zwykle skorzystanie w opcji e-sądu bądź pełnomocnika, który postępowanie wdroży. Każdy krok musi odbywać się zgodnie z kodeksem cywilnym, prawnym albo upadłościowym. Wyrok sądu o nakazie natychmiastowej spłaty zobowiązania daje możliwość wszczęcia egzekucji komorniczej.

Postępowanie przed egzekucyjne

To ponowna próba odzyskania należności polubownie. Wyrok sądu bądź nakaz sądowy jest dosyć skuteczną „kartą przetargową”. Właśnie na tym etapie dochodzi najczęściej do spłaty należności przez dłużnika. Jeśli negocjacje spotkają się z niepowodzeniem, następuje egzekucja komornicza.

Postępowanie egzekucyjne

To ostatni etap ściągania należności. Niestety, dla samego dłużnika też najbardziej kosztowny. To właśnie on ponosi całkowity koszt zaangażowania komornika w sprawę.

W przypadku postępowania komorniczego, przydaje się wywiad gospodarczy, który daje pełen obraz majątku dłużnika i jego możliwości spłaty zobowiązania. Warto wiedzieć, że to nie komornik szuka źródeł finansowania należności, ale wierzyciel ma je wskazać. Najczęściej, należność wypłacana jest z zajętej części jego wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty – w całości bądź w częściach (w zależności od wartości zadłużenia). Zdarza się, że w postępowaniu komorniczym zajęte zostaje mienie dłużnika – nieruchomości, samochód, sprzęty gospodarstwa domowego. Ich wartość musi być równa kwocie zobowiązania, którego nie spłacił polubownie dłużnik.

Należy nadmienić, że windykacja twarda trwa zawsze o wiele dłużej aniżeli ta miękka. Co więcej, nie jest tak korzystna dla dłużnika, bo z jej tytułu ponosi on dodatkowe koszty. Właśnie dlatego, w pierwszym etapie, windykatorzy zawsze starają się odzyskać dług w drodze wykorzystania technik polubownych.