19 czerwca, 2024

Windykujemy.org.pl

serwis o biznesie i finansach

Rynek windykacji w Polsce

Zawartość

Branża windykacyjna powstała na początku lat 90-tych. Działania windykacyjne znacznie różniły się jednak od tych, jakie wypracowane są współcześnie. Istota działań firm była jedna, chodziło o jak najszybsze odzyskanie własności wierzyciela. Inne były za to metody dochodzenia do tego celu.

time-is-money-1552794_1280Firmy windykacyjne chcą być dzisiaj profesjonalnym partnerem nie tylko dla wierzycieli, ale też dla dłużników. Ich działania mają doprowadzać do spłacenia zaległych zobowiązań, ale na korzystnych dla obu stron warunkach. W ciągu kolejnych lat działalności, windykatorzy wypracowali zasady etyki zawodowej, zgodnie z którymi postępują. Dotyczą one przede wszystkim podejścia do dłużnika i egzekwowania należności.

Cała branża windykacyjna zaczęła rozwijać się wraz z coraz większymi potrzebami sektora finansowego. Zapotrzebowanie na specjalistów tego rodzaju zaczęły zgłaszać głównie banki, które odnotowują coraz większą liczbę klientów niespłacających rat pożyczek w terminie.

Okazuje się, że branża windykacyjna rozwija się z szybkim tempie. Rynek usług tego rodzaju rośnie każdego roku nawet o 20% (według statystyk Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową). Wszystko dlatego, że Polacy są coraz bardziej zadłużeni i coraz częściej nie radzą sobie z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań. Co więcej, sami wierzyciele zaczęli wreszcie dostrzegać szanse, jakie daje im współpraca z firmami windykacyjnymi.

Przedsiębiorstwa nie zawsze zatrudniają specjalistów, którzy mogliby zająć się ściąganiem zaległości od kontrahentów czy klientów. Właściciele firm nie zawsze robią to fachowo i skutecznie. W takich przypadkach współpraca z windykatorem jest jedynym rozwiązaniem.

Zasady działania windykatorów

Istotą działania windykatorów są dzisiaj zasady zgodne z windykacją miękką. Firmy windykacyjne mają świadczyć swoje usługi, dopasowując je do indywidualnych potrzeb każdego klienta – wierzyciela. Droga odzyskiwania wierzytelności ma być elastyczna i dostosowana do wymogów klienta.

Udowodniono, że dawne praktyki windykacyjne się nie sprawdzają. Co więcej, windykatorzy często naruszali przepisy prawa i prywatność dłużników. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Firm mają na uwadze dobro obu stron, do spłaty długów dążą poprzez negocjacje.

W pierwszej kolejności wysyłają monity z wezwaniami do zapłaty. To właśnie one skutkują najczęściej uregulowaniem zaległych zobowiązań. Windykatorzy mogą stosować również windykację terenową, ale muszą przy tym mieć na uwadze zasady etyki zawodowej.

W żadnym przypadku nie mogą naruszać prywatności i godności dłużnika. Nie mogą zająć jego mienia. Mogą za to podjąć rozmowy, dzięki którym uda się wypracować korzystny system spłaty przeterminowanych należności na rzecz wierzyciela. W efekcie dług zostaje rozłożony na raty, a należność w końcu trafia do wierzyciela.

Perspektywy

Wraz z rosnącym długiem przeciętnego „Kowalskiego”, branża windykacyjna jest w ciągłym rozwoju. Pogłębiający się kryzys ekonomiczny na całym świecie i brak płynności finansowej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw sprawia, że windykatorzy mają „ręce pełne roboty”. Popyt na działania windykacyjne jest coraz większy i perspektywy dla firm działających w tym sektorze rynku są jak najbardziej korzystne.