26 maja, 2024

Windykujemy.org.pl

serwis o biznesie i finansach

Zalety współpracy wierzyciela z firmą windykacyjną

Zawartość

Wierzyciel to osoba fizyczna bądź prawna, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia pieniężnego albo rzeczowego, na podstawie powstałego zobowiązania. Zobowiązaniem jest dług, który wierzyciel chce odzyskać.

letters-1659715_640Łączny dług wszystkich Polaków to 44,65 mld złotych (dane z końca marca 2016 roku). W każdym kwartale kwota zadłużenia wzrasta średnio o 1,89 mld złotych. Z płaceniem bieżących zobowiązań kredytowych i poza kredytowych nie radzi sobie już 2 mln 150 tys. obywateli Polski.

Najczęściej dochodzi do niespłacania bieżących należności z tytułu rat kredytów i pożyczek, ale również opłat, takich jak czynsz czy rachunki za media. Polacy są też zadłużeni z tytułu niespłacanych alimentów i kar – to głównie mandaty. Kolejna grupa dłużników to właściciele firm, którzy nie wywiązują się z podjętych zobowiązań finansowych względem swoich kontrahentów czy biznesowych partnerów.

Wraz z rosnącą wartością łącznego długu Polaków i coraz większej liczby samych dłużników, pojawił się problem z płynnością finansową nie tylko tych, którzy należności nie regulują w terminie, ale też tych, którzy są wierzycielami. Coraz trudniej odzyskać własność nie znając przepisów prawnych. Okazuje się, że zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mają swoje prawa. Sprawy ciągną się więc latami.

Właśnie dlatego, coraz bardziej popularną formą odzyskiwania wierzytelności jest współpraca z firmą windykacyjną. Pracują w niej specjaliści, których głównym zadaniem jest szybkie odzyskiwanie długów.

Jak działa firma windykacyjna?

Do windykatora może zgłosić się każdy wierzyciel, który chce odzyskać przeterminowaną należność. Na polskim rynku istnieją dwa, główne modele współpracy z takimi firmami. Windykator może tylko reprezentować wierzyciela albo odkupić dług i dochodzić praw już jako główny wierzyciel.

Zasady działania windykatora są jasne. Przede wszystkim stara się on odzyskać dług przy przestrzeganiu etyki zawodowej. W pierwszej kolejności stosuje tzw. windykację miękką. To wysłanie listu z wezwaniem do zapłaty, powiadamiającego maila, SMS-a czy zatelefonowanie do dłużnika. Co ciekawe, według statystyk to właśnie już pierwszy kontakt firm windykacyjnych z dłużnikiem przyczynia się do spłaty zaległości. Bardzo często dłużnicy nie są świadomi ciążącego na nich długu albo o zobowiązaniach zapominają.

Windykatorzy mogą też stosować windykację terenową. To odwiedzenie dłużnika w siedzibie firmy czy miejscu zamieszkania. Co ważne, reprezentant wierzyciela nie może naruszać prywatności dłużnika. Oznacza to na przykład, że nie może wejść na jego prywatny teren bez zgody. Najlepszą opcją jest więc umówienie się na spotkanie. Wiele firm windykacyjnych wykorzystuje windykację terenową, bo bezpośredni kontakt daje lepsze skutki. To wtedy odbywają się negocjacje, których efektem jest szybka spłata zobowiązania. Działanie tego rodzaju może być też korzystne dla samego dłużnika, który ma wtedy możliwość uzgodnić dogodną formę spłaty długu – na przykład rozkładając należność na raty.

Tylko wtedy, gdy windykacja miękka nie przynosi rezultatów, windykator wprowadza działania tzw. windykacji twardej. To skierowanie sprawy do sądu i przekazanie jej komornikowi.

Korzyści dla wierzyciela

Współpraca z firmą windykacyjną skutkuje odzyskaniem własności. Wierzyciel nie ma często na to czasu albo nie posiada stosownej wiedzy, by należność została mu zwrócona dobrowolnie. Dzięki działaniom windykacyjnym nie zostaje zaburzona płynność finansowa wierzyciela.